.fi
Kaikissa subtel GmbH:n tarjoamissa tuotteissa on kahden vuoden takuu alla olevien takuumääräyksien mukaisesti. Takuu ei rajoita tilaajan oikeuksia kuluttajasuojalain tai muita lakimääräisiä oikeuksia ja täten ainoastaan täydentää ostajan oikeuksia. Lain määräämien oikeuksien lisäksi tilaaja voi näin ollen myös vedota takuuseen alla olevien takuumääräysten mukaisesti.

Takuu alkaa tilaajan saadessa tuotteen ja kestää 3 vuotta.

Vedotessaan takuuseen, on tilaajan ensin lähetettävä tuote alla olevaan osoitteeseen. Tuotteen lähetyksen yhteydessä syntyvät palautuskulut, on alustavasti tilaajan katettava. Todettuamme, että tuotteen palautus on takuupalvelumme kattama, korvaamme tilaajalle lähetyksen yhteydessä syntyneet kustannukset, Edullisimman toimituskulun mukaisesti.

Tilaajaa pyydetään lähetyksen yhteydessä viittaaman takuupalveluun ja lähettämään tuote osoitteeseen:

 subtel c/o Regus Pasilanportti
     Kyllikinportti 2
     00240 Helsinki
       Finland

Lähetyksen yhteydessä on liitettävä ostajan reklamaatio sekä kopio alkuperäislaskusta. Alkuperäisen laskun ollessa takuun alkamisen määräämistä varten oleellinen, emme voi ilman tätä käsitellä lähetystä.

Takuu kattaa tuotteen ominaisuudet tuote-esittelyn mukaisesti. Takuu on poissuljettu tapauksissa, joissa tuote on kulunut käytön yhteydessä, käytön yhteydessä kulunut loppuun, tai on viallinen, johtuen vääränlaisesta käytöstä, tai käytöstä, joka on subtel GmbH vaikutusvallan ulkopuolella. Näin ollen kahden vuoden takuu ei kata vahinkoja tai virheitä, jotka johtuu väärästä käyttö-, tai hyödyntämistavasta, tai johtuvat tuotteen asianmukaisen käsittelyn laiminlyömisestä.

Takuu on myös poissuljettu, jos vika ilmenee syystä, joka johtuu ohjeen laiminlyömisestä.

Pidätämme oikeuden takuupalvelumme yhteydessä toimittamaan ostajalle vastaavan tuotteen, tapauksissa joissa alkkuperäistä tuotetta ei enää pysty toimittamaan.

Takuu on voimassa kerran yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan. Näin ollen ostaja ei uusiutuvasti voi vedota 2-vuotiseen takuuseen, tätä kerralleen hyödynnettyään. Takuupalvelun yhteydessä korvattavaa tuotetta koskee takuu mikäli kahden vuoden takuuaika ei ole umpeutunut.

Takuun umpeutuminen ei vaikuta millään tavalla tilaajan lakimääräisiin oikeuksiin.

Takuu ei vaikuta tuotevastuulain mukaiseen vastuuseen.