Peruutusoikeus


Asiakkaan peruutusoikeudet www.subtel.fi verkkokaupassa

Kaupan peruutus

Yksityishenkilönä asiakkaalla on lakisääteinen oikeus 30 päivän sisällä perua kirjallisesti (esim. postitse, faksilla, sähköpostitse) kauppa nimeämättä syytä, tai palauttamalla tuote, mikäli tuote on toimitettu tilaajalle ennen kuin määräaika on umpeutunut. Määräaika alkaa peruutusehtojen kirjallisen saamisen kanssa, muttei ennen kun vastaanottaja saa tuotteen (saman tuotteen toistuvassa toimituksessa ei ennen ensimmäisen toimituksen vastaanottamista) eikä myöskään ennen kun subtel GmbH on täyttänyt velvollisuutensa tiedottaa EGBGB:n 246 artiklan 2 §:n ja siihen liittyvän 1 §:n 1 ja 2 momentin sekä subtel GmbH:ta velvoittavan BGB:n 312g §:n 1. momentin ja siihen liittyvän EGBGB:n artiklan 246 3 §:n mukaisesti. Palautusoikeuden määräaika katsotaan noudatetuksi, kun tavara tai ilmoitus on lähetetty ajoissa.

Sopimuksen peruutusta varten tarvittavat yhteystiedot:

subtel GmbH
Kumpulantie 3, 3 rd  floor
00520 Helsinki
Faksi: +49-(0)30 8020899-69
Sähköpostiosoite: info@subtel.fi


Kaupan peruuttamisen seuraukset

Kaupan peruuntuessa kummankin osapuolen suoritukset ja mahdolliset saamat hyödyt (esim. korot) on palautettava. Jos tilattujen tuotteiden arvoa tai muita etuja (esim. käyttäjäedut) ei ole mahdollista palauttaa, tai jos ne palautetaan huonontuneessa kunnossa, niiden arvo on korvattava. Korvausvelvollisuus koskee ainoastaan niitä tapauksia, joissa tilatun tuotteen arvon menetys tai kunnon huonontuminen johtuu muusta kuin tuotteen perehtymisestä. Asiakkaalla on oikeus perehtyä tuotteeseen samalla tavalla kuin kaupassa oston yhteydessä. Hänellä on oikeus avata pakkaus, tutustua ohjekirjoihin ja kokeilla tuotetta menettämättä palautusoikeutta. Palautusoikeus päättyy, kun tuote otetaan käyttöön.

Tuotteet, jotka voidaan palauttaa postipakettina, palautetaan meidän vastuullamme. Tuotteet noudetaan, joita ei voi lähettää postipakettina. Maksuvaatimukset on maksettava 30 päivän sisällä. Tilaajan määräaika alkaa kaupan peruuttamisen ilmoittamisesta tai tuotteen lähettämisen yhteydessä, subtel GmbH:n määräaika alkaa tavaran vastaanottamisen yhteydessä. Tuotteen palauttamisen myötä sopimus purkautuu ja subtel GmbH maksaa tilisiirrolla tilaajalle 30 päivän sisällä tuotteen kauppahinnan takaisin.

Lukuunottamatta tapauksia, joissa lähettämä tuote ei vasta tilattua, subtel GmbH ei korvaa kustannuksia, jotka syntyvät tilaajalle tilauksen tekemisen ja tuotteen vastaanotan yhteydessä.

Peruutussäännösten loppu


Tavaran palautuksen ehdot

Tilatun tuotteen yhteydessä toimitettu alkuperäinen paketointi sisältyy tilaukseen, joka on sopimuksen peruuntuessa tai tämän purkautuessa myös palautettava. Näin ollen tilaajan tulee lähettää tuote alkuperäisessä paketoinnissa. Siinä tapauksessa, että tilaaja ei lähetä tuotetta alkuperäisessä paketoinnissa, hän on tässä määrin korvausvelvollinen (BGB:n 346 § momentti 2 ja 357 § momentti 3). Täten subtel GmbH suosittelee alkuperäisen paketoinnin säilyttämistä siltä varalta, että tuotteen palauttaminen tulee kyseeseen. Tilattujen tuotteiden alkuperäisessä paketoinnissa lähettäminen subtel GmbH:lle ei vaikuta oikeuteen sopimuksen peruuttamiseen tai sen purkuun.


Sopimuksen peruutusta varten tarvittavat yhteystiedot:

subtel GmbH
Kumpulantie 3, 3 rd  floor
00520 Helsinki
Fax: +49-(0)30 8020899-69
E-Mail: info@subtel.fi