subtel GmbH:n sopimusehdot

§ 1 Soveltamisala

Subtel GmbH:n ja Suomessa pysyvästi asuvan tilaajan välillä sovelletaan yksinomaan näitä sopimusehtoja siinä muodossa, missä nämä ovat subtel GmbH:n internetsivuilla tilauksen hetkellä esitetty. Tilausta varten sopimusehdot on mahdollista tallentaa ja/tai tulostaa. Sopimusehtoja sovelletaan kaikkien tilauksien yhteydessä, missä subtel GmbH on sopimuksen osapuoli.

§ 2 Tarjous ja sopimuksen teko

Sopimus katsotaan hyväksytyksi www.subtel.fi verkkokaupassa, kun subtel GmbH on lähettänyt tilaajalle vahvistuksen tilauksesta, viimeistään kun tilaaja ottaa tilauksen ehdotta vastaan. Verkkokaupan tuotekuvaus on tilaajalle suunnattu kehoitus ostotarjouksen tekoa varten. Tilaajan subtel GmbH:lle tekemä ostotarjous on tälle sitova, kun tilaaja on antanut verkkokaupan tilausprosessia varten tarvittavat tiedot ja vienyt tilausprosessin päätökseen painamalla "Tilaa"-painiketta. Tilauksen tehtyä, tilaaja saa tilausvahvistuksen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiosoitteeseen lähetetyn tilausvahvistuksen myötä sopimus on solmittu.

Tilausvahvistuksen yhteydessä ilmenevät kirjoitus- tai tulostusvirheet tai viallisesta tiedonsiirrosta johtuvat virheet hinnanmääräämisen yhteydessä, oikeutettavat subtel GmbH:n sopimuksen purkamiseen. Subtel GmbH on velvollinen näyttämään virheen toteen. Suoritetut maksut maksetaan välittömästi takaisin.

§ 3 Omistuksenpidätys

Subtel GmbH pidättää sopimuksen alaiset kohteet omistuksessaan kunnes maksu on kokonaan suoritettu. Sikäli tilauksen maksu ei ole kokonaisuudessaan suoritettu, tilaaja ei ole oikeutettu luovuttamaan tavaraa eteenpäin.

Subtel GmbH on oikeutettu purkamaan sopimuksen tilaajan sopimusrikkomisen johtuen (esimerkiksi osamaksun maksun lopettaminen) ja vaatia omistuksenpidättämän tuotteen palautauttamisen.

§ 4 Vastuunrajoitus

Subtel GmbH on vastuussa vahingoista, jotka on aiheutunut lievän huolimattomuuden johdosta vain, jos sopimuksen tarkoituksen kannalta erityisen tärkeä velvoite (päävelvoite) ei tule täytetyksi. Vastuu rajoittuu vahinkoihin, joita voidaan yleensä odottaa tämän sopimuksen soveltamisalalla. Nimellisesti Subtel GmbH ei vastaa ansionmenetyksistä tai muista tilaajalle syntyneistä vahingoista. Vastuurajoitus koskee vastaavasti myös lievän huolimattomuuden johdosta syntyneestä vahinkoa, joka on subtel GmbH:n laillisten edustajan, työntekijän tai vastaavassa asemassa olevan henkilön tuottama.

Vastuunrajoitus koskee vastaavasti myös luvatonta toimintaa. Vastuunrajoitus ei rajoita lakimääräistä vastuuta koskien henkilövahinkoa, tuotevastuulaita ja sopimusneuvottelun yhteydessä syntyvää vahinkoa.

§ 5 Asiakkaan peruutusoikeudet www.subtel.fi verkkokaupassa

Kaupan peruutus - Yksityishenkilönä asiakkaalla on lakisääteinen oikeus 14 päivän sisällä perua kirjallisesti (esim. postitse, faksilla, sähköpostitse) kauppa nimeämättä syytä, tai palauttamalla tuote, mikäli tuote on toimitettu tilaajalle ennen kuin määräaika on umpeutunut. Määräaika alkaa peruutusehtojen kirjallisen saamisen kanssa, muttei ennen kun vastaanottaja saa tuotteen (saman tuotteen toistuvassa toimituksessa ei ennen ensimmäisen toimituksen vastaanottamista) eikä myöskään ennen kun subtel GmbH on täyttänyt velvollisuutensa tiedottaa EGBGB:n 246 artiklan 2 §:n ja siihen liittyvän 1 §:n 1 ja 2 momentin sekä subtel GmbH:ta velvoittavan BGB:n 312g §:n 1. momentin ja siihen liittyvän EGBGB:n artiklan 246 3 §:n mukaisesti. Palautusoikeuden määräaika katsotaan noudatetuksi, kun tavara tai ilmoitus on lähetetty ajoissa.

Sopimuksen peruutusta varten tarvittavat yhteystiedot:

subtel GmbH
Kumpulantie 3, 3 rd  floor
00520 Helsinki

Puhelin: 0800 918 243 (MA-PE: Kello 10.00 - 18.00)
Faksi: +49 30 80 20 899 69
Sähköposti: info@subtel.fi

Kaupan peruuttamisen seuraukset

Kaupan peruuntuessa kummankin osapuolen suoritukset ja mahdolliset saamat hyödyt (esim. korot) on palautettava. Jos tilattujen tuotteiden arvoa tai muita etuja (esim. käyttäjäedut) ei ole mahdollista palauttaa, tai jos ne palautetaan huonontuneessa kunnossa, niiden arvo on korvattava. Korvausvelvollisuus koskee ainoastaan niitä tapauksia, joissa tilatun tuotteen arvon menetys tai kunnon huonontuminen johtuu muusta kuin tuotteen perehtymisestä. Asiakkaalla on oikeus perehtyä tuotteeseen samalla tavalla kuin kaupassa oston yhteydessä. Hänellä on oikeus avata pakkaus, tutustua ohjekirjoihin ja kokeilla tuotetta menettämättä palautusoikeutta. Palautusoikeus päättyy, kun tuote otetaan käyttöön.

Tuotteet, jotka voidaan palauttaa postipakettina, palautetaan meidän vastuullamme. Tuotteet noudetaan, joita ei voi lähettää postipakettina. Maksuvaatimukset on maksettava 30 päivän sisällä. Tilaajan määräaika alkaa kaupan peruuttamisen ilmoittamisesta tai tuotteen lähettämisen yhteydessä, subtel GmbH:n määräaika alkaa tavaran vastaanottamisen yhteydessä. Tuotteen palauttamisen myötä sopimus purkautuu ja subtel GmbH maksaa tilisiirrolla tilaajalle 14 päivän sisällä tuotteen kauppahinnan takaisin.

 Lukuunottamatta tapauksia, joissa lähettämä tuote ei vastaa tilattua, subtel GmbH ei korvaa kustannuksia, jotka syntyvät tilaajalle tilauksen tekemisen ja tuotteen vastaanotan yhteydessä.

§ 6 Tavaran palautuksen ehdot

Tilatun tuotteen yhteydessä toimitettu alkuperäinen paketointi sisältyy tilaukseen, joka on sopimuksen peruuntuessa tai tämän purkautuessa myös palautettava. Näin ollen tilaajan tulee lähettää tuote alkuperäisessä paketoinnissa. Siinä tapauksessa, että tilaaja ei lähetä tuotetta alkuperäisessä paketoinnissa, hän on tässä määrin korvausvelvollinen (BGB:n 346 § momentti 2 ja 357 § momentti 3). Täten subtel GmbH suosittelee alkuperäisen paketoinnin säilyttämistä siltä varalta, että tuotteen palauttaminen tulee kyseeseen. Tilattujen tuotteiden alkuperäisessä paketoinnissa lähettäminen subtel GmbH:lle ei vaikuta oikeuteen sopimuksen peruuttamiseen tai sen purkuun.

Palautettava tilaus on lähetettävä osoitteeseen:

subtel GmbH
Kumpulantie 3, 3 rd  floor
00520 Helsinki

§ 7 Yritysasiakkaat

Etäkaupan yhteydessä solmitun sopimuksen peruuttamista koskevat BGB:n 312d § ja 355 § ei koske yrittäjiä, tai muita liikkeenharjoittajia. Täten näiden sopimusehtojen pykälät 5 ja 6 eivät koske heitä.

§ 8 Toimitus

Subtel GmbH toimittaa tuotteita näiden ollessa tilauksen ajankohtana tälle saatavana. Subtel GmbH ei ota hankintariskiä. Näin ollen subtel GmbH on oikeutettu purkamaan sopimuksen, jos tilattua tuotetta ei ole tilauksen ajankohtana enää saatavana. Tästä ilmoitetaan tilaajalle välittömästi. Jos tilatulle tuotteelle ei ole korvaavaa vastaavaa tuotetta tarjolla tai tilaaja ei hyväksy korvaavaa vastaavaa tuotetta, subtel GmbH hyvittää tälle kaikki tilauksen yhteydessä tämän tekemät suoritukset.

Tilatun tuotteen lähetyksen epäonnistuessa kolmesti, subtel GmbH on oikeutettu purkamaan sopimuksen. Tähän asti suoritetut maksut palautetaan. Tuotteiden toimitusaika on ilmoitettu tuoteselostuksessa. Tuotteen saatavuudesta riippuen, tilaukset käsitellään ja lähetetään arkipäivisin (maanantai – perjantai) kello 17.00 asti.

§ 9 Hinnat

Ilmoitettu loppuhinta sisältää lain edellyttämän arvonlisäveron sekä toimituskulut.

§ 10 Toimituskulut

EU:n sisäisistä toimituksista subtel GmbH veloittaa 2,95 EUR. Saksan sisällä toimitusmaksua ei peritä, kun lähetyksen brutto-arvo on vähintään 75 EUR. EU:n sisällä tomitusmaksua ei peritä, kun tilauksen brutto-arvo on vähintään 150 EUR. EU:n ulkopuolelle tomitusmaksu on 5,95 EUR.

§ 11 Maksutavat

Maksutavat - subtel GmbH:n verkkokaupassa voit käyttää seuraavia maksutapoja: Tilisiirto, luottokortti, PayPal.

Tilisiirto - Tilauksen jättämisen jälkeen subtel GmbH vahvistaa tämän sähköpostitse, jossa mm. ilmenee subtel GmbH:n pankkitiedot. Pankkitiedot ovat tarkoitettu tilauksen maksusuoritusta varten. Kun maksusuoritus on saapunut tilille, tilaus lähetetään ja tästä ilmoitetaan tilaajalle erikseen sähköpostitse.

PayPal - Maksu on lähetettävä subtel GmbH:n PayPal- tilille: paypal@subtel.de. Tilaajan toimittaessa maksun arkipäivisin (maanantai – perjantai) kello 17.00 mennessä, tilaus lähetetään vielä samana päivänä, edellyttäen, että tuote on saatavissa.

Luottokortit - Asioidessasi subtel GmbH:n verkkokaupassa tilaaja voi valita eri maksuvaihtoehtojen välillä. Hyväksytyt luottokortit ovat Visa, MasterCard ja American Express. Luottokorttia veloitetaan tilauksen suoritettua.

Reklamaation tai palautuksen jälkeen subtel GmbH hyvittää kahden viikon sisällä suoritetut maksut tilaajan luottokortin tilille.

§ 12 Tuotteen vahingoittuminen toimituksen yhteydessä

Tuotteen ollessa vahingoittunut toimituksen yhteydessä, tilaajaa pydetään ottamaan yhteyttä toimituksesta vastaavaan ja välittömästi subtel GmbH:n (info@subtel.fi).

§ 13 Tietosuoja

Yleistä - Henkilötietoja käsitellään tilauksen, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tässä yhteydessä sovellettava lait ovat: Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ja des Telemediengesetzes (TMG).

Asiakastietojen luovuttaminen - Subtel GmbH luovuttaa kolmannelle osapuolelle asiakastietoja ainoastaan eteenpäin toimituksen yhteydessä ja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Lisäpalvelut - subtel GmbH:n tarjoamat lisäpalvelut (asiakastili, Newsletter) edellyttävät sovellettavien lakien myötä tilaajan hyväksynnän. Tämän evääminen onnistuu verkkokaupan sivuilla, sähköpostitse tai puhelimitse.

Evästeet (Cookies) - subtel GmbH käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla verkkokaupassa tilaajan tekemät ostoskoria koskevat valinnat tallentuvat tämän seuraavaa vierailua varten subtel GmbH:n verkkokaupassa. Subtel GmbH:n verkkokaupassa asioiminen edellyttää tilaajan yhteystietoja. Tilaajan ollessa entuudesta subtel GmbH:n asiakas, tämä voi kirjautua verkkokauppaan sähköpostiosoitteensa ja henkilökohtaisen salasanan avulla. Evästeen yhteydessä tallennetut tiedot helpottavat tilaajaa täyttäessä kyselylomaketta. Tilaaja voi soveltaa selaimessaan evästeiden käytön ja myös rajoittaa näiden hyödyntämisen. Evästeiden hyödyntämisen estäminen rajoittaa verkkokaupan käyttöä.

Econda GmbH (http://www.econda.de) avustaa subtel GmbH:n palvelun parantamista keräämällä anonymisoitua tietoa ja muodostamalla näistä anonymisoituja koekäyttäjäprofiileja. Tätä varten subtel GmbH käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla on mahdollista tunnistaa selausohjelma. Käyttäjäprofiilien ja anonymisoitujen tietokantojen välille ei luoda yhteyttä, ilman että tilaaja antaa hyväksynnän tälle. Muun muassa IP-osoite anonymisoidaan tässä yhteydessä välittömästi, jotta luodut käyttäjäprofiilit eivät ole yhteydessä IP-osoitteen käyttäjään. Tilaaja voi koska tahansa kieltää tietojensa hyödyntämisen täällä: http://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html

Rekisterinpitäjä

Rekisteristä vastaa:

subtel GmbH
Mainzer Str. 3
D-10247 Berliini
Saksa

Tietojen tallentaminen - Tilauksen yhteydessä annetut tiedot tallennetaan ja nämä lähetetään Sopimusehtojen yhteydessä sähköpostitse tilaajalle. Sopimusehdot ovat luettavissa täällä. Asiakas voi tarkistaa tilauksen yhteydessä antamansa tietonsa tietoturvatulla Login-alueella.

Tarkistusoikeus, tiedon päivittäminen, tiedon käsittelyn kieltäminen, tiedon poisto

Asiakkaalla on maksutta oikeus tietonsa tarkistamiseen, päivittämiseen, käsittelyn kieltämiseen ja tarvittaessa poistamiseen. Yhteydenottoa varten asiakas voi lähettää sähköpostin (info@subtel.fi) tai vaihtoehtoisesti tehdä tämän postitse tai faxin välityksellä.

§ 14 Oikeustoimipaikka ja sovellettava laki

Tilauksen yhteydessä mahdollisesti ilmenevissä riidoissa sovelletaan Saksan lakia.

Sillä edellytyksellä, että tilaaja on kauppias/jälleenmyyjä, liikkeenharjoittaja, yrittäjä, julkissektorin oikeushenkilö tai julkissektorin erityisrahasto, oikeustoimipaikkana kaikille subtel GmbH:ta vastaan aloitetuille oikeustoimille on Berliini, Saksa. Sama koskee kaikkia subtel GmbH:n tilaajia vastaan aloittamia oikeustoimia.

§ 15 Yritystiedot

subtel GmbH
Mainzer Str. 3
D-10247 Berliini
Saksa

Puhelin: 0800 918 243 (MA-PE: Kello 10.00 - 18.00)
Faksi: +49 30 80 20 899 69
Sähköposti: info@subtel.fi

HRB 135199 B
Amtsgericht Berlin Charlottenburg
Y-tunnus: 2481457-8
VAT ID Nr.: FI24814578

§ 16 Päätöslauselma

Saksan liittotasavallan lait koskevat yleisiä sopimusehtoja sekä kaikkia subtel GmbH:n ja toisen sopimuspuolen välisiä oikeussuhteita lukuun ottamatta YK:n kansainvälistä kauppalakia.